koła zębate kropki Taśmy PCT i PU
Taśmy   transporterowe   tkaninowo-gumowe,   jak   i   w   wykonaniu   z   linkami stalowymi    czy    też    taśmy    tkaninowo-gumowe    z    breaker-em    stalowym    w zakresie   prowadzenia   transporterów   dla   układu   poziomego   lub   też   o   kącie wzniosu     nie     większym     niż     18°,     standardowo     realizowane     są     dla użytkowników     jako     gładkie,     nie     wyposażone     w     dodatkowe     elementy wspomagające   zbieranie   materiału   i   zabezpieczające   przed   jego   zsuwaniem. Jednocześnie   należy   zaznaczyć,   iż   dobór   wysokości   progów   zależy   również   od prędkości     pracy     transportera,     rodzaju     materiału     transportowanego, temperatury   otoczenia   i   ewentualnej   wilgoci,   rodzaju   granulacji   i   innych czynników projektowych. 

Rodzaje i parametry taśm transporterowych gładkich podlegają standardowym

podziałom na: 

TAŚMY TRANSPORTEROWE GUMOWE JAK I Z LINKAMI STALOWYMI, w jakości ZWYKŁE typu Y,  TAŚMY TRANSPORTEROWE GUMOWE JAK I Z LINKAMI STALOWYMI, w jakości TRUDNOŚCIERALNE typu W,  TAŚMY TRANSPORTEROWE GUMOWE JAK I Z LINKAMI STALOWYMI, w jakości ODPORNE NA TŁUSZCZE I OLEJE, TAŚMY TRANSPORTEROWE GUMOWE JAK I Z LINKAMI STALOWYMI, w jakości ODPORNE NA TEMPERATURĘ, TAŚMY TRANSPORTEROWE GUMOWE JAK I Z LINKAMI STALOWYMI, w jakości ODPORNE NA PRZEBICIA, Z LINKAMI STALOWYMI.
© Copyright - Wszelkie prawa zastrzeżone - TRAGON
P.P.H.U. panel tragon Rosyjski Rosyjski Angielski Angielski Polski Polski linia przerywana dolna

TAŚMY TRANSPORTEROWE GŁADKIE

Google+ Google+ Twitter Twitter TRAGON LOGO TRAGON taśma gladka rurowa taśma górnicza taśma górnicza taśma górnicza taśma górnicza Facebook Facebook
... ... ...