koła zębate kropki Taśmy PCT i PU
TRAGON LOGO TRAGON
Działalność   firmy   skupia   się   głównie   na   rynku   polskim   poprzez   świadczenie   usług   zarówno   w   zakresie   dostawy   produktów, komponentów,     podzespołów     do     maszyn     i     urządzeń     ale     i     również     poprzez     świadczenie     usług     serwisowych. W   portfolio   firmy   znajduje   się   także   doradztwo   techniczne   doboru   poszczególnych   urządzeń   jak   i   budowy   maszyn   do   nowo powstałych ciągów technologicznych jak i tych rozbudowywanych. Nasze    działania    mimo,    iż    skupiają    się    na    rynku    krajowym    również    wychodzą    po    za    granice    z    uwagi    na    fakt, iż dysponujemy produktami pochodzącymi wyłącznie z krajów Unii Europejskiej.

Funkcjonowanie  

firmy  

skupia  

się  

w  

zakresie  

doradztwa  

techniczno-handlowego  

uczestnicząc  

w  

obsłudze  

następujących  

branż

m.in. takich jak:

recykling m.in. przetwórstwa i utylizacji odpadów,  zakłady produkcji cementu na etapie wydobycia i magazynowania, w cementowniach,  wytwórnie mas bitumicznych – otaczarnie, utrzymanie maszyn budowlanych dot. kruszarki mobilne, maszyny rolnicze, zakłady eksploatacji spod zwierciadła wody, w żwirowniach, zakłady eksploatacji kruszyw metodą odkrywkową, kopalnie odkrywkowe, zakłady eksploatacji kruszyw metodą podziemną, kopalnie podziemne, zakłady chemiczne,  zakłady cukrownicze, tartaki,  zakłady przetwórstw warzywno-owocowych.  Głównym   ukierunkowaniem   naszej   firmy,   dzięki   współpracy   z   czołowymi   producentami   rynku   europejskiego   jest   oferowanie asortymentu dla przemysłu, dostosowując wymagania klienta pod dostępne technologie i rozwiązania techniczne. W    oparciu    o    nowoczesne    technologie    -    przede    wszystkim    bezpieczne    dla    środowiska    i    użytkowników    -    gwarantujemy, iż    oferowane    przez    nas    produkty    jak    i    świadczone    usługi    spełniają    wymogi    zgodne    z    dyrektywami    Unii    Europejskiej, a    na    każdy    z    oferowanych    produktów    każdorazowo    po    dostawie    jesteśmy    w    stanie    przedłożyć    atest    producenta i zaświadczenie pochodzenia, w tym jakości.  W   oparciu   o   postęp   technologiczny   oraz   ciągły   rozwój   technik   transportu   taśmowego,   elementów   napędu,   transporterów taśmowych, hydrauliki - świadczymy szerokie usługi w zakresie budowy maszyn i urządzeń dla przemysłu. Zajmujemy   się   budową   kompleksowych   instalacji   jak   i   dostawą   stosownych   podzespołów   do   oferowanych   maszyn.   W   zakresie budowy   maszyn   są   to   pojedyncze   transportery   taśmowe,   jak   i   całe   instalacje   do   przerobu   kruszyw   oraz   sortowania   odpadów komunalnych.  Pragnąc   bezpośrednio   uczestniczyć   w   funkcjonowaniu   Państwa   firmy,   jesteśmy   gotowi   do   wszelkiej   pomocy   w   zakresie doradztwa    technicznego    dla    Państwa    Zakładu,    dlatego    też    w    przypadku    jakichkolwiek    pytań    ze    strony    klientów oraz użytkowników z wielką przyjemnością oddelegujemy do Państwa na bezpośrednie konsultacje naszego pracownika.  Ceniąc sobie prostotę rozwiązań i szybkość działania zapraszamy Państwa do współpracy z naszą Firmą.
P.P.H.U. logo 2 tragon panel tragon Rosyjski Rosyjski Angielski Angielski Polski Polski linia przerywana dolna

O firmie Tragon

© Copyright - Wszelkie prawa zastrzeżone - TRAGON
Facebook Facebook Google+ Google+ Twitter Twitter
... ... ...