koła zębate kropki Taśmy PCT i PU
Pragniemy    Państwu    zaoferować    produkty    jak    i    usługi    w zakresie   transporterów   taśmowych,   w   tym   taśmy   przenośnikowe tkaninowo-gumowe oraz taśmy z linkami stalowymi. W      zakresie      dostaw      produktów      -      w      tym      taśm przenośnikowych,    progów    gumowych,    falban,    płyt    gumowych gładkich    jak    i    okładzin    do    gumowania    bębnów,    świadczymy realizację     dostaw     w     oparciu     o     partnerów     z     obszaru     Unii Europejskiej   w   tym   głównie   poprzez   oferowanie   produktów   firmy Continental ContiTech.

Zakres oferowanych taśm transporterowych to:

ZWYKŁE typu Y, taśmy transporterowe tkaninowo-gumowe ogólnego zastosowania, również taśmy transporterowe z breaker jak i z linkami stalowymi, Z PODWYZSZONĄ ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE typu NQ, taśmy transporterowe tkaninowo-gumowe, również taśmy transporterowe z breaker jak i z linkami stalowymi, TRUDNOŚCIERALNE typu W, taśmy transporterowe tkaninowo-gumowe, również taśmy transporterowe z breaker jak i z linkami stalowymi, ODPORNE NA TŁUSZCZE I OLEJE typu MOR, Oil, taśmy transporterowe tkaninowo-gumowe, również taśmy transporterowe z breaker jak i z linkami stalowymi, ODPORNE NA TEMPERATURĘ – TEMPERATURO ODPORNE, umożliwiające transport produktu gorącego, również taśmy transporterowe z breaker jak i z linkami stalowymi, Z ZABIERAKAMI tzw. progowe, taśmy posiadające zabieraki fabrycznie wulkanizowane w procesie produkcji, zabieraki montowane na taśmie metodą klejenia jak i wulkanizacji, PRZY TRANSPORCIE STROMONOŚNYM, specjalnie uposażone w dodatkowe elementy w tym progi, falbany, zabieraki, kliny, profile wzdłużne, PASY ELEWATOROWE dla transportu pionowego z uposażeniem w kubełki, ODPORNE NA PRZEBICIA taśmy posiadające specjalną siatkę stalową, breaker w warstwie nośnej lub bieżnej taśmy, jak i obu jednocześnie,  Z LINKAMI STALOWYMI, wyłącznie realizowane w oparciu o dane techniczne klienta na specjalne zamówienie.  Wychodząc   naprzeciw   oczekiwaniom   klienta   świadcząc   usługi   kompleksowe,   dysponujemy również   możliwością   wykonywania   połączeń   taśm   transporterowych   zarówno   z   linkami   stalowymi (ST)    jak    i    taśm    tkaninowo    gumowych    (EP),    taśm    poprzecznie    stabilnych    i    wyposażonych    w breaker. Realizacja   usługi   łączenia   taśm   gumowych   transporterowych   odbywać   się   może   na   naszym zakładzie   gdy   klient   zakłada   taśmę   samodzielnie   z   racji   małych   jej   wymiarów,   oraz   na   zakładzie   u klienta. Montaż taśm gumowych transporterowych odbywa się w oparciu o technikę: wulkanizacji, połączenia za pomocą pras do wulkanizacji wysokociśnieniowej, klejenia, metodą łączenia bez użycia prasy wysokociśnieniowej, szybkozłącz mechanicznych. Na    każde    z    dostarczanych    taśm    transporterowych    tkaninowo-gumowych    oraz    z    linkami stalowymi   wystawiane   są   zaświadczenia   w   oparciu   o   certyfikat   producenta.   Zaświadczenie   jest wystawiane   każdorazowo   na   prośbę   zamawiającego,   będącego   odbiorcą   dostarczonego   produktu po jego wyprodukowaniu. UWAGA:   Dla   szczegółowych   zapytań   w   oparciu   o   specyficzne   wymagania   klienta,   jesteśmy   w   stanie   dostarczyć   taśmy   o różnych wytrzymałościach, szerokościach jak i dla specjalnego wyposażenia w progi, falbany. Specjalna   produkcja   taśm   transporterowych   tkaninowo-gumowych   jak   i   z   linkami   stalowymi   każdorazowo   wymaga spełnienia minimum produkcyjnego, które jest określanie indywidualnie według zapytania.
© Copyright - Wszelkie prawa zastrzeżone - TRAGON
P.P.H.U. panel tragon Rosyjski Rosyjski Angielski Angielski Polski Polski linia przerywana dolna

TAŚMY TRANSPORTEROWE GUMOWE

Google+ Google+ Twitter Twitter

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

TAB. 1 TAŚMY TKANINOWO GUMOWE

taśma wznoszaca taśma gumowa taśmy gumowe transporterowe taśma gumowa taśma gumowa T A Ś M Y  T K A N I N O W O  G U M O W E TYP STANDARD ZASTOSOWANIE  S T A N D A R D O W E  S P E C J A L N E  T A Ś M Y N 17 400 150 SBR 60±5 W 18 400 80 NR/BR 60±5 Y DIN 22102 Y 20 400 150 SBR 60±5 WX --- 21 400 80 NR/BR 60±5 X 25 450 120 IR/NR/BR 60±5 T A Ś M Y  O D P O R N E  N A  W Y S O K Ą   T E M P E R A T U R E  /  Ż A R O O D P O R N E --- 18 400 130 SBR 60±5 --- 10 400 150 EPM 60±5 T A Ś M Y  O D P O R N E  N A  T Ł U S Z C Z E  I  O L E J E MOR DIN 22102 G 15 450 160 NBR/SBR 60±5 T A Ś M Y   T R U D N O P A L N E / T A Ś M Y  T R U D N O Z A P A L N E YK 20 400 150 SBR/BR 65±5 YS 20 400 150 SBR/BR 65±5 VT 15 350 200 CR/BR/SBR 65±5 TWARDOŚĆ *Sh ZAKRES TEMP. °C (-)35 TO (+)70 TAŚMA ODPOWIEDNIA DLA TRANSPORTU SZORSTKIEJ MASY ORAZ GRUDOWATEGO MATERIAŁU. TAŚMA  WYKORZYSTYWANA DLA NORMALNEJ EKSPLOATACJI (-)55 TO (+)70 TAŚMA ODPORNA NA ŚCIERANIE, ZALECANA DLA WYSOKOŚCIERNYCH MATERIAŁÓW SYPKICH. MOŻE  PRACOWAĆ PRZY NIEPRZERWANIE NISKIEJ TEMPERATURZE. (-)40 TO (+)70 TAŚMA ODPOWIEDNIA DO PRZENOSZENIA CIĘŻKICH MATERIAŁÓW, WYKORZYSTYWANA DO NORMALNEJ EKSPLOATACJI. (-)55 TO (+) 70 SPECJALNIE ODPORNA TAŚMA NA ŚCIERANIE ZE ZWIĘKSZONĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ NA ZERWANIE. POLECANA DO PRZENOSZENIA WYSOKOŚCIERNYCH MATERIAŁÓW SYPKICH. TAŚMA MOŻE PRACOWAĆ PRZY NIEPRZERWANIE NISKIEJ TEMPERATURZE. DIN 22102 X  ISO 10247 H  BS 490 M 24 (-)55 TO (+) 70 TAŚMA KWASOODPORNA I BARDZO ODPORNA NA ŚCIERANIE, PRZEZNACZONA TO TRANSPORTU MATERIAŁÓW CIĘŻKICH, OSTRYCH I DUŻYCH ROZMIARÓW. VULKAN CLASSIC (-)40 TO (+) 100-200° PRZEZNACZONA DO TRANSPORTU GORĄCYCH MATERIAŁÓW W CIĄGŁEJ TEMPERATURZE DO 150°C. VULKAN PRIME (-)50 TO (+) 150-500° PRZEZNACZONA DO TRANSPORTU GORĄCYCH MATERIAŁÓW W CIĄGŁEJ TEMPERATURZE DO 180°C ORAZ NA CZAS KRÓTKI DO (-)20 TO (+) 70 UMIARKOWANIE ODPORNA NA OLEJ. ODPOWIEDNIA DLA TRANSPORTU MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH TŁUSZCZ ZWIERZĘCY I OLEJE ROŚLINNE. OBRZĘK OLEJU IRM 903 OIL DIN 22102 K  ISO 433 K (-)35 TO (+)60 ING TRANSPORTU MATERIAŁÓW W MIEJSCACH NIEBEZPIECZNYCH W KTÓRYCH WYSTĘPUJE OGIEŃ I WYBUCHY (ATEX).  DIN 22102 S     ISO 433 S (-)20 TO (+)60 ING TAŚMA PRZEZNACZONA DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW W MIEJSCACH NIEBEZPIECZNYCH W KTÓRYCH WYSTĘPUJE OGIEŃ I WYBUCHY (ATEX). DIN 22109/4 VT  MSZ 14-1021 (-)15 TO (+)70 ING TAŚMA SAMOGASNĄCA NA PRZENOŚNIKU TAŚMOWYM. PRZEZNACZONA DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW PALNYCH (ATEX). WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE Mpa min WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU % min. ŚCIERANIE mm3 max. POLIMER GŁÓWNY, KLASA JAKOŚCI GUMY DIN 22102 Z ISO 10247 L BS 490 N 17 DIN 22102 W ISO 10247 D DIN 22102 R TRAGON LOGO TRAGON Facebook Facebook
... ... ...