koła zębate kropki Taśmy PCT i PU
Pasy   do   prasy   belującej   (prasa   zwijająca)   stanowią   zastosowanie   w   prasach   do   belowania   słomy,   siana   oraz   zielonki   na siano, kiszonkę. Rozwój   technologii   wśród   producentów   pras   belujących   (zwijających),   w   których   to   prawidłowość   działania   całego układu zależna jest od poszczególnych elementów mechanicznych w tym pasów w prasie. Poprawność   działania   prasy   belującej   (prasa   zwijająca)   pozwala   na niezawodne działanie poszczególnych elementów urządzenia, w tym: wydajność pracy, obwiązywanie automatyczne zrolowanej beli, ciągłe monitorowanie w komorze pozwalające na zachowanie równomierności jej wypełnienia, podawanie odpowiedniego stałego ciśnienia wewnątrzkomorowego mającego za zadanie formowanie beli podczas jej zwijania (belowania). W   związku   z   wymaganiem   urządzeń   jaki   i   oczekiwaniami   użytkowników,   w   naszej   ofercie   znajdują   się   specjalne   pasy   do pras   belujących      (prasy   zwijające).   Zastosowanie   naszych   pasów   gwarantuje utrzymanie    parametrów    jakie    muszą    zostać    spełnione    w    komorze,    celem uzyskania    odpowiedniego    ciśnienia    pod formowanie beli. Oferowane   przez   nas   pasy   do   pras belujących     stanowią     pas     tkaninowo- gumowy.   Rdzeń   pasa   posiada   od   1   do   3 przekładek,      których      rodzaj      włókien uwarunkowany   jest   od   rodzaju   pracy   i   danego   producenta.   Odpowiednio   względem prasy   rolującej   (belującej)   pasy   posiadają   odpowiednie   naprężenie,   wytrzymałość   pasa na    zerwanie,    odporność    okładek    przed    ścieraniem    oraz    strukturę    nośną    pasa odpowiadającą za proces belowanie w komorze. Opcjonalnie   posiadane   w   naszej   ofercie   pasy   do   pras   są   przygotowywane   na odpowiedni   wymiar   dla   długości   i   szerokości.   Pasy   mogą   być   dostarczone   również   jako przygotowane   do   łączenia   samodzielnego   z   zastosowaniem   złącz   mechanicznych,   ale też połączone. Pasy   jakie   Państwu   oferujemy   do   pras   rolujących (belujących)    będące    w    wykonaniu    jako    połączone    w pętle   zamkniętą,   mogą   być   wykonane   poprzez   montaż złącza   mechanicznego,   ale   również   i   poprzez   wykonanie bezkońcowego połączenia w procesie wulkanizacji pasa.
© Copyright - Wszelkie prawa zastrzeżone - TRAGON
P.P.H.U. panel tragon Rosyjski Rosyjski Angielski Angielski Polski Polski linia przerywana dolna

PASY DO PRAS ROLUJĄCYCH

Google+ Google+ Twitter Twitter TRAGON LOGO TRAGON

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

TAB. 1 PASY DO PRAS ROLUJĄCYCH (BELUJĄCYCH)

pas do pras belujących rolujących pas do pras belujących rolujących pas do pras belujących rolujących pas do pras belujących rolujących pas do pras belujących rolujących pas do pras belujących rolujących pas do pras belujących rolujących pas do pras belujących rolujących pas do pras belujących rolujących PASY DO PRAS ROLUJĄCYCH (BELUJĄCYCH) RODZAJ KONSTRUKCJI PASA STRUKTURA PASA RCP PEP X - TZW."ODCIŚNIĘTY RYŻ" HEP PEP X - ROMBOWA Rodzaj przekładki Ilość przekładek 3 3 Wytrzymałość na zerwanie >400 >500 Wydłużenie przy zerwaniu (%) >10 >10 Twardość (Shore A) 57 60 Wzornik górna okładka nośna (mm) Grubość materiału Grubość uskoku dolna okładka bieżna (mm) Grubość materiału 5.4 6.5 Maksymalna szerokość pasa (mm) 1320 1300 System komory prasowania zmienny zmienny Dostępna szerokość pasa (mm) 100-1300 100-1300 System zamykania beli Element mocujący Element mocujący Typ forniru Zdjęcia poglądowe P and spezial fabric P and EP spezial fabric fine cloth impression Grubość pasa (approx. mm) Clipper HAT 4½ RT or MATO U24B Clipper HAT 4½ RT or MATO U24B Facebook Facebook
... ... ...