koła zębate kropki Taśmy PCT i PU
Przy     obecnie     niezwykle     szybko     rozwijającym     się     przemyśle związanym   z   zagospodarowaniem   i   odseparowaniem   poszczególnej   frakcji transportowanego    materiału,    stwarza    on    coraz    to    nowsze    wyzwania projektowe dla potrzeb transportu taśmowego. Celem    najskuteczniejszego    wydzielenia    danej    frakcji    materiału    z podawanej    nadawy    jest    dobranie    oraz    zaprojektowanie    optymalnych transporterów   taśmowych   mogących   współgrać   i   współistnieć   z   innymi urządzeniami. Dobór   i   zastosowanie   danego   rodzaju   transportera   taśmowego   wymuszone    głównie    poprzez    zadania    stawiane    technologiom    danego zakładu. W   tym   celu   nie   tylko   projekt   zakłada   zastosowanie   transporterów taśmowych   poziomych,   pionowych   czy   wznoszących,   ale   też   transportery taśmowe   spełniające   pracę   zarówno   po   stołach   ślizgowych,   po   zestawach krążnikowych, jak i dla transporterów wyposażonych w łańcuch. Szereg   zadań   projektowo   -   konstrukcyjnych   wynika   bezpośrednio   z konieczności       dostosowania       ciągu transporterów       taśmowych,       do przejmowania   rozdzielonej   frakcji   i   transportu   poszczególnej   frakcji   w zależności   od   umiejscowienia   ze   wskazaniem   miejsca   przeznaczenia   w łącznym cyklu technologicznym. W   naszym   zamiarze   pragniemy,   aby   użytkownik   w   pełni   uposażonego zakładu   mógł   w   całkowitej   dogodności   korzystać   ze   wszelkich   niezbędnych mu    technologii.    Maszyny    współgrające    z projektowanymi    przez    nas transporterami         taśmowymi,         rolkowymi,         łańcuchowymi         to m.in.: klasyfikatory, sita, prasy, separatory oraz kruszarki mobilne.
© Copyright - Wszelkie prawa zastrzeżone - TRAGON
P.P.H.U. panel tragon Rosyjski Rosyjski Angielski Angielski Polski Polski linia przerywana dolna

LINIE TECHNOLOGICZNE DO TRANSPORTU W PRZEMYŚLE PRZETWÓRSTWA I RECYKLINGU

Kruszenie w kruszarce Sortownia odpadow 3b sortownia odpadow
Google+ Google+ Twitter Twitter TRAGON LOGO TRAGON Facebook Facebook
... ... ...