koła zębate kropki Taśmy PCT i PU

Thermo-Protect. Elastyczna izolacja w zastosowaniu dla przemysłu

Thermo-Protect    to    nowy,    ultra-elastyczny    system    izolacji,    opracowany    przez    ekspertów    w    jednostce    biznesowej Elastomer Coatings. Produkt   przeznaczony   jest   do   zastosowania   w   miejscach   gdzie   konwencjonalne   metody   zawodzą   lub   zwyczajne   nie   mogą być   zastosowanymi   ze   względu   na   ich   brak   skuteczności.   Izolacja   termiczna   Thermo-Protect   jest   bardzo   trwała,   odporna   na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, atmosferyczne. Stanowi     idealny     proces     bardzo     łatwego     konfekcjonowania     elementu     w     stanie     formowalnym     plastycznie     do najróżniejszych   form   wymaganych   w   przemyśle.   Łatwość   modelowania   stanowi   doskonały   produkt   do   izolacji   termicznej   i ochrony    systemów    zarówno    instalacji    statycznej    jak    i    dynamicznej,    a    zespół    kompleksów    instalacji    układu    rurociągów połączonych z elementami elastycznymi stanowi doskonałą ochronę termiczną dla układów dynamicznych. Produkt        zapewnia        niezawodną        izolację        w        układach trudnodostępnych,      miejscach      narażonych      na      wpływ      czynników chemicznych dla elementów generujących udział wysokiej temperatury. Thermo-Protect       stanowi       połączenie       specjalnych       związków silikonowych,     będących     oferowanymi     jako     niezwulkanizowana     płyta pozwalająca   na   wytworzenie   z   niej   struktury   wymaganej   przez   izolowany element    jak    i    układ    zespołów    technologicznych,    wszystko    za    sprawą właściwości   produktu   które   są   porównywanymi   do   plasteliny   w   zakresie ich zdolności modelowych. Poprzez   działanie   temperatury   na   produkt,   jak   i   kilkugodzinnemu   wpływowi   temperatury   emitowanej   z   izolowanego elementu,   produkt   ze   struktury   niezwulkanizowanej   uzyskuje   kształt   nadany   poprzez   jego   umodelowanie,   posiadając   nadal wysoce elastyczne właściwości. W   przypadku   pozostawienia   produktu   na   elementach   nie   emitujących   wysokiej   temperatury   jego   właściwości   nadane   z elementu    uformowanego    stają    się    niezmiennymi,    a    po    około    pięciu    tygodniach,    jednocześnie    posiada    on    właściwości elastyczne a jego struktura charakteryzuje się podobieństwem do gumy.

Przeznaczenie produktu

wyeliminowanie   utraty   ciepła   w   miejscach   gdzie   z   przyczyn   technicznych   dla rozwiązań konwencjonalnych nie było to możliwe, redukcja straty ciepła i oszczędność na kosztach jej wytworzenia, zastosowanie   na   elementach   których   izolowanie   pozwoli   na   tłumienie   drgań,   a tym   samym   wytłumi   pracę   urządzeń   i   pozwoli   na   stworzenie   lepszych   warunków pracy, ze    względu    na    możliwość    stosowania    małych    grubości    izolacji    termicznej    pozwalających    już    na    uzyskanie    efektu obniżenia   propagacji   cieplnej   umożliwia   jej   zastosowanie   w   środowisku   pracy   maszyn   będących   w   bliskim   kontakcie   z pracownikiem,    obniżenie    ciepła    sprzyja    lepszym    warunkom    pracy,    wyeliminowaniu    ewentualności    przypadkowych poparzeń.

Korzyści

Wysoki zakres temperatur: system izolacyjny może być stosowany w wysokich temperaturach do 250 °C Elastyczność: Thermo-Protect pozostaje dynamiczny, elastyczny i wytrzymały w temperaturach od -50 °C do 250 °C Doskonała izolacja termiczna: znaczne zmniejszenie odprowadzanie ciepła nawet o 80% Zwiększone    bezpieczeństwo    w    miejscu    pracy:     izolacja    z    Thermo-Protect    zmniejsza    ryzyko    poparzeń    i    urazów oddziaływania, a także obniża temperaturę w miejscu pracy

Właściwości fizyko-chemiczne:

wysoka odporność mechaniczna,

produkt jest wodoodporny,

w przypadku zaistnienia pożaru produkt jest samogasnący,

odporny na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne,

antystatyczny,

odporny na działania czynników chemiczny, olei, tłuszczy występujących na izolowanych elementach

Łatwa   obsługa:    Thermo-Protect   jest   bardzo   elastyczny   i   plastyczny w    formowaniu,    ma    właściwości    samoprzylepne,    bardzo    łatwy    w obróbce, i tak samo łatwy do usunięcia Zrównoważony     wpływ     na     środowisko:      Thermo-Protect     jest ekologicznie   inteligentny,   innowacyjny,   ma   długą   żywotność   i   może być ponownie użyty Ekologiczny:     po    użyciu,    materiał    może    być    wyrzucany    razem    z odpadami    z    gospodarstw    domowych    -    co    oznacza,    że    ​​nie    ma specjalnych uwarunkowań jako odpady do przetwarzania chemicznego Akredytacja   cech   certyfikacji:    Thermo-Protect   został   przetestowany   przez   Forschungsinstitut   für   Wärmeschutz   e.   V.   w Monachium, niemiecki instytut badawczy w zakresie ochrony cieplnej Pozwala   na   szybki   zwrot   kosztów   płynących   z   korzyści:   w   większości   przypadków   koszty   Thermo-Protect   można   odzyskać po sześciu miesiącach Zabezpieczenie   antykorozyjne   na   przewodach   cieplnych:    minimalizuje   ryzyko   korozji   pod      izolacją,   zabezpiecza   przed     wpływem warunków środowiska zewnętrznego Obniżenie   natężenia   hałasu:    minimalizuje   propagację   fal   akustycznych   wynikających   z   pracy   urządzeń,   jak   i   również poprzez tłumienie drgań dla pokrytych elementów warstwa gumową

Obszary zastosowań

Elastyczna    izolacja    termiczna    Thermo-Protect    jest    rekomendowanym    zastosowaniem    używanym    w    przypadkach dotychczasowego   braku   możliwości   technicznych   pozwalających   na   izolowanie   miejsc   trudno   dostępnych,   usytuowanych   w miejscach   zabudowanych,   instalacjach   biegnących   wyjątkowo   zawile,   jak   i   w   instalacjach   pracujących   dynamicznie   na przewodach elastycznych. Produkt    elastycznej    izolacji    termicznej    Thermo-Protect    jest    stosowany    w    obszarach,    w    których    konwencjonalne materiały   izolacyjne   nie   są   już   wystarczające.   Wysoka   plastyczność   oferowanej   izolacji   pozwala   na   jej   swobodny   montaż   do armatury   i   zaworów,   które   wcześniej   były   bardzo   trudne   lub   nawet   niemożliwe   do   izolacji   -   i   to   w   wysokiej   temperaturze   o zasięgu    do    250    °C.    Produkt    zapewnia    doskonałą    ochronę    przed    utratą    ciepła    a    jednocześnie    pozwala    na    znaczne zaoszczędzenie kosztów jej wytworzenia.

Branże przemysłowe i obszary zastosowań

Przemysł stoczniowy,

inżynieria maszynowa i zakładowa,

Budowa i produkcja pojazdów samochodowych, kolejowych, lotniczych itd.,

Przemysł chemiczny, rafineryjny, zakłady produkcji form plastycznych, produkcja form sylikonowych, wytwarzanie mas

bitumicznych, smoły, farb itp.,

Przemysł hutniczy, odlewnictwo, zakłady przeróbcze jak np. cementownie,

Przemysł naftowy, petrochemia,

Zakłady energetyki przy przesyle energii,

Zakłady produkcyjne,

Budownictwo specjalistyczne, komercyjne,

Elektrownie, elektrociepłownie,

Spalarnie, sortownie, recykling termiczny,

Instalacje elektroniczne, sieci internetowe,

i inne tam gdzie występują elementy, których serwis wymaga dostępu m.in. zawory, rozdzielacze, pompy, silniki,

turbiny, kolektory i kompresory.

© Copyright - Wszelkie prawa zastrzeżone - TRAGON
P.P.H.U. panel tragon Rosyjski Rosyjski Angielski Angielski Polski Polski linia przerywana dolna

IZOLACJA TERMICZNA

Google+ Google+ Twitter Twitter TRAGON LOGO TRAGON Facebook Facebook termoizolacja termoizolacja termoizolacja
... ... ...