koła zębate kropki Taśmy PCT i PU
Dla    układu    transportu    rurowego,    który    występuje    w    przemyśle zarówno    stoczniowym,    wydobywczym,    hutniczym,    rafineryjnym    jak    i cementowym,   gdzie   transportowane   medium   często   prowadzi   w   wyniku wibracji    do    efektu    rozszczepialności poszczególnych      elementów,      co      w efekcie   powoduje    zwiększenie   efektu hałasu    oraz    przewodności    cieplnej    i chemicznej    -    tam    też    zastosowanie znajdują       produkty       elastomerowe, których   zadaniem   jest   stworzenie   neutralnej   spoiny   uszczelniającej   i   niwelującej   czynnik zwiększonego naprężenia całego układu. Kompensatory       gumowe       znajdują zastosowanie       w       układach       złożonych instalacji      dla      technologii      grzewczej, systemów      wysokociśnieniowych. W      związku      z      różnorodnością transportowanego              medium kompensatory    są    dobierane    pod względem    rodzaju    medium    oraz wytycznych    w    zakresie    związków    palnych,    neutralnych,    chemicznych    a    także termicznych, czynników kwasowych.
© Copyright - Wszelkie prawa zastrzeżone - TRAGON
P.P.H.U. panel tragon Rosyjski Rosyjski Angielski Angielski Polski Polski linia przerywana dolna

KOMPENSATORY

Google+ Google+ Twitter Twitter TRAGON LOGO TRAGON kompensator przemysłowy kompensator przemysłowy kompensator przemysłowy kompensator przemysłowy kompensator przemysłowy kompensator przemysłowy kompensator przemysłowy Facebook Facebook
... ... ...