koła zębate kropki Taśmy PCT i PU
Dla    stosowania    maszyn    i    urządzeń    przemysłowych,    często    spotykanym niekorzystnym    efektem    pracy    tychże    urządzeń    jest    nadmierne    generowanie rezonansu   poprzez   drgania   urządzeń   wywołanych   pracą   systemów   i   układów   dla napędów   silnikowych   w   różnych   dziedzinach,   zarówno   w   motoryzacji   jak   i   w przemyśle. Systemy   stosowanych   wibroizolatorów   ze   względu   na   ciągły   rozwój   oraz   z uwagi   na   wysoką   jakość   produktu   i   w   oparciu   o   sprecyzowany   dobór   względem wymagań   dla   danego   urządzenia,   pozwala   na   wprowadzenie   technologii   eliminacji stopniowej wibracji i izolacji hałasu. Systemy   rozwiązań   w   oparciu   o   stosowanie   wibroizolatorów   jako   elementy gumowe,     elastyczno-powietrzne,     działające     jako     siłowniki     pneumatyczne pozwalają    na    tworzenie    układów    zawiesi    dla    transportu    samochodowego, kolejowego   oraz   dla   maszyn   stacjonarnych,   których   zadaniem   jest   niwelowanie drgań poprzez drogę harmonizacji poszczególnych elementów systemu.
© Copyright - Wszelkie prawa zastrzeżone - TRAGON
P.P.H.U. panel tragon Rosyjski Rosyjski Angielski Angielski Polski Polski linia przerywana dolna

SYSTEMY WIBROIZOLACJI

Google+ Google+ Twitter Twitter TRAGON LOGO TRAGON wibroizolator kompresor pneumatyczny poduszka powietrzna wibroizolator wibroizolator Facebook Facebook
... ... ...