koła zębate kropki Taśmy PCT i PU
Zważając   na   potrzeby   związane   z   różnorodnością   transportowanego materiału   w   zakładach   górniczych   eksploatujących   kruszywa,   w   oparciu   o doświadczenie    projektowe    naszych    konstruktorów    jesteśmy    w    stanie zoptymalizować transporter taśmowy pod względem:  rodzaju transportowanego materiału,  rodzaju transportowanej frakcji przy uwzględnieniu jej wielkości, gabarytów oraz właściwości fizyko-mechanicznych,  doboru przenośników pod względem transportowanej frakcji  (gł. transportery płaskie poziome) jak i przy transporcie na dane miejsce odstawy z zastosowaniem transporterów stromonośnych (wznoszących), załadunek na pojazdy kołowe, transport na magazynowanie wewnętrzne zakładu. Wszystkie   dodatkowe   parametry   transportowanego   materiału,   jak   i jego      odstawa      do      zakładów      przeróbczych,      stwarza      konieczność szczegółowej      weryfikacji      warunków      pracy      urządzeń      oraz      ich projektowanie       z       uwzględnieniem       warunków       i       paramentów technologicznych,   celem   optymalizacji   układów   pod   względem   wydajności jak i niezawodności tworzonego systemu.
© Copyright - Wszelkie prawa zastrzeżone - TRAGON
P.P.H.U. panel tragon Rosyjski Rosyjski Angielski Angielski Polski Polski linia przerywana dolna

LINIE TECHNOLOGICZNE DLA ZAKŁADÓW EKSPLOATACYJI KRUSZYW, KOPALNIE

linie technologiczne kopalnia wegla uklad technologiczny układ technologiczny uklad kopalnia odkrywkowa kopalnia siarki Google+ Google+ Twitter Twitter TRAGON LOGO TRAGON Facebook Facebook
... ... ...